Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 20 kwiecień 2017 11:45

Zaproszenie na doradztwo prawne i księgowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie

na

bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe

Spotkanie z doradcami odbędzie się

w dniu 25.05.2017 (czwartek)

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” - Brąchnówko 18

w godzinach od 14.00 do 18.00

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Gotyku”

pod nr telefonu kom. 607 745 091 lub drogą elektroniczną na adres lgd@ziemiagotyku.com

Program spotkania

14.00 – 14.30 – prezentacja założeń ekonomii społecznej oraz form wsparcia OWES,

14.30 – 18.00 – indywidualne konsultacje doradcze:

ü  Doradca kluczowy w zakresie potrzeb i możliwości wsparcia organizacji pozarządowych

ü  Doradca prawny

ü  Doradca księgowo-podatkowy

Doradztwo skierowane jest do:

 • chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń
 • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,

W ramach wsparcia merytorycznego bezpośrednio na miejscu będzie  można skorzystać z doradztwa specjalistycznego

W zakresie prawnym:

 •  prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego,
 •  prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 •  podatki bezpośredni i pośredni w działaniach podmiotu ekonomii społecznej (PES),
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 • inne.

Świadczona pomoc obejmuje m.in.:

 • analizę i tworzenie aktów wewnętrznych organizacji (statuty, uchwały, regulaminy),
 • pomoc w zmianie profilu działalności, w tym m.in. wprowadzenie działalności gospodarczej,
 • tworzenie dokumentacji założycielskiej i innej związanej z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • analiza i tworzenie umów (o pracę, handlowych, innych),
 • udzielanie opinii w zakresie wszelkich kwestii problemowych wynikających z bieżącej działalności w każdym jej obszarze (działalność statutowa, gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zawieranie umów handlowych).

W zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość zarządcza podmiotu ekonomii społecznej,
 • analiza kosztów dla podejmowania decyzji rynkowych,
 • zebranie informacji finansowych dla kalkulacji kosztów usługi lub produktu,
 • analiza przepływów finansowych,
 • szacowanie grup kosztów,
 • zarządzanie terminami płatności,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • inne.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Toruniu świadczy bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych  również w innych obszarach, wystarczy zadzwonić  pod numer tel. 56 65 222 40  i umówić się na spotkanie.

Doradztwo specjalistyczne w zakresie osobowym:

Doradztwo personalne, w szczególności:

 • opisy stanowisk pracy,
 • oceny pracownicze,
 • system motywacji pozafinansowej,
 • diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z HR: konflikty, brak efektywności, radzenie sobie z sytuacją zmiany itp.
 • zarządzanie różnorodnością,

Doradztwo kadrowe, w szczególności:

 • zatrudnianie pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • relacje z ZUS, PIP, urzędem skarbowym, PFRON,
 • optymalizowanie kosztów pracy,
 • opracowanie regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.

 

W zakresie marketingowym:

 • planowanie marketingowe,
 • PR i komunikacja,
 • budowanie relacji z klientem,
 • budowanie strategii CSR,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • opracowanie/ modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych,
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,
 • inne.

Konsultacje w zakresie PZP i pomoc podmiotom ekonomii społecznej

(m.in. fundacjom, stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom społecznym) w przygotowaniu oferty w ramach PZP oraz realizacji zadania publicznego w zakresie:

 • monitorowania i merytorycznej analizy zapytań publikowanych zarówno przez podmioty stosujące PZP jak i podmioty wyłaniające usługodawców w ramach zlecania usług dla PS/PES w projektach EFS,
 • przedstawiania zapytań w trakcie bezpośrednich spotkań z PS,
 • zachęcania do składania ofert i pomoc w wypełnianiu dokumentów (m.in. SIWZ, sporządzanie kosztorysów, specyfikacje, załączniki do oferty),
 • konsultacje ofert składanych na realizację zadań publicznych w konkursach ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu
prowadzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie "Tilia"
ul. Wola Zamkowa 12 a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 222 40, fax 56 65 222 41

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie