Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 10 lipiec 2019 08:58

Konkurs ! Konkurs !

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zachęca do udziału w konkursie

"Poznaj miasto Chełmża - gra terenowa z aplikacją Skarby Ziemi Chełmińskiej"!

Konkurs zostanie zorganiozowany podczas Dni Chełmży w dniu 20.07.2019 r. w godz. od 12.30 do 16.30 

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie aktywne korzystanie z Aplikacji Skarby Ziemi Chełmińskiej poprzez uczestnictwo w grze terenowej – Quest Chełmża i rozwiązanie jej w terenie.

Uczestnicy konkursu zbierają punkty poprzez przybycie do danego miejsca wskazanego na mapie w aplikacji i prawidłowej odpowiedzi na pytania w przygotowanym quizie.

Gra terenowa obejmuje 8 punktów zaliczeniowych. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnik kieruje się do stoiska LGD Ziemia Gotyku.

Szczegóły w Regulaminie - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz 

Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów - pobierz 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie