Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 16 wrzesień 2019 10:09

Konsultacje społeczne dot. zmian LSR

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wskaźników i kwot, przedstawiamy do konsultacji projekt aktualizacji LSR.

Zmiany zostały zaznaczone w dokumencie i opatrzone komentarzem z uzasadnieniem:
- Rozdział V str. 41,42, 50-53, 56, 58-60, 64,68-69
- Rozdział VI str. 77
- Rozdział VII str. 78
- Rozdział VIII str. 79-81
- Załącznik nr 3 - Plan działania str. 101-105, 109
- Załącznik nr 4 - Budżet LSR str. 110

Proponowane zmiany odnoszą się do kwestii zwiększenia budżetu LSR oraz rezygnacji z projektu grantowego "Przedsiębiorczość lokalna Ziemi Gotyku".


Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiagotyku.com  do 23.09.2019r. do godz. 15.30

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 23 września o godz. 14.30 w siedzibie LGD w Brąchnówku.

Zapraszamy.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023 z wprowadzonymi zmianami.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie