Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 04 październik 2019 13:52

Konsultacje społeczne dot. zmian do lokalnych kryteriów wyboru wnioskodawców oraz grantobiorców

Brąchnówko, dnia 4 października 2019 roku

W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez Wnioskodawców Wnioskodawców, zespół roboczy składających z przedstawicieli Zarządu i pracowników Biura LGD opracował projekt zmian kryteriów wyboru. Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do dofinansowania.

Projekt zmiany – kryteria wyboru grantobiorców dn. 04.10.2019 -pobierz

Projekt zmiany - kryteria wyboru operacji dn. 04.10.2019 - pobierz

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia 11.10.2019 za pomocą formularza konsultacyjnego wysłanego na adres: lgd@ziemiagotyku.com  prosimy o wypełnienie oddzielnie formularza konsultacyjnego dotyczącego kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru grantobiorców.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Brąchnówku w siedzibie LGD w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 14.00. Zapraszamy!

FORMULARZ KONSULTACYJNY - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie