Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 11 grudzień 2019 14:27

Aktualizacja do Ogłoszenia nabór 6/2019 - komunikat

Komunikat z dnia 11.12.2019 r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-335/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Informujemy, że Lokalna Grup Działania Ziemia Gotyku dokonała zmiany ogłoszenia
w ramach konkursu RPKP.07.01.00-IZ.00-04-335/19 w następującym zakresie:

reitalizacja tabela

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie