Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 27 styczeń 2020 13:17

Ostatnie dni naboru na podejmowanie dział. gosp.!

Wnioskodawco, oto kilka ważnych informacji związanych z naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od 17 do 31 stycznia 2020r. do godz. 14.00

2. Doradztwo w zakresie przygotowania Wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów świadczone będzie tylko do dnia 30 stycznia 2020r. codziennie w godzinach pracy biura tj. 7.30 – 15.30.

3. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na doradztwo pod nr tel. +48 731 777 840 lub +48 607 745 091.

4. Informujemy, że pracownicy biura LGD mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, pod warunkiem wglądu do oryginałów.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie