Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 08 czerwiec 2020 12:26

MIĘDZYPOKOLENIOWA REWITALIZACJA


       Tereny zrewitalizowane w miejscowościach: Kończewice, Mirakowo i Zalesie znowu ożyją. Z udziałem mieszkańców tych miejscowości ruszają tutaj projekty grantowe pt. ”Lokalne ośrodki włączenia społecznego Ziemi Gotyku”. Projekty  realizowane są w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023. Założeniem tego programu jest m.in. przywrócenie dawnej świetności szczególnie zdegradowanym miejscowościom  na terenie gminy, które docelowo mają być atrakcyjnymi terenami do spędzania wolnego czasu dla ich mieszkańców. Realizacja wspomnianych projektów na wyżej wymienionych  obszarach realizowana będzie w okresie czerwiec - październik 2020 r. W programie spotkań wiele ciekawych inicjatyw z wykorzystaniem walorów tych miejsc m.in.: cykl zajęć nastawionych na poprawę poziomu bezpieczeństwa, zajęcia z samoobrony, zajęcia aktywizacyjne i animacyjne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia fotograficzne, sportowe, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne, wycieczki wyjazdowe (w plenerze) i pikniki.
        Biuro rekrutacji, informacji i zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży pod nr. telefonów do kontaktu: 56 6756019, 535432538. Partnerem projektu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
        Biorąc pod uwagę zmianę sytuacji, polegającej na wprowadzeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z  COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo potencjalnych uczestników prowadzona jest wstępna rekrutacja telefoniczna, po której będą ustalane dalsze szczegóły uczestnictwa, celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i klauzuli informacyjnej. W załączniku poniżej formularze rekrutacyjne na każdą z w/w lokalizacji i plakaty informacyjne.

Koordynator
Agnieszka Grajkowska

 

formularze rekrutacyjne można ściągnąć ze strony https://www.gminachelmza.pl/10434,2020?tresc=66192 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie