Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 14:11

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-202

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wskaźników i kwot, przedstawiamy do konsultacji projekt aktualizacji LSR.

Zmiany zostały zaznaczone w dokumencie i opatrzone komentarzem z uzasadnieniem::

- Rozdział V str. 60 (zwiększenie wartości wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna” ze 152 do 165 osób wynikające z konieczności osiągnięcia min. 56%)

- Plan działania str. 105-108 (zmiany w zakresie celu szczegółowego 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku wynikające z oszczędności po przeprowadzonym konkursie z EFS w 2019 roku, kwota 58 271,69 zł zwiększy wartość projektu grantowego EFS)

Proponowane zmiany odnoszą się do aktualnych rozpoznanych potrzeb w zakresie planowanych projektów wnioskodawców i grantobiorców.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com  do 24.06.2020r. do godz. 10.00

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się przed Walnym Zebraniem Członków LGD w dniu 24.06.2020 r. w Bibliotece Centrum Kultury o godz. 13.30.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023 z wprowadzonymi zmianami.

Strona korzysta z plików cookie