Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 31 lipiec 2020 13:10

Jezioro możliwości – piknik w Chełmży!

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach projektu grantowego pn. „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” realizowanego zgodnie z umową nr 00887-6935-UM0220002/20 zawartą w dniu 14 lipca 2020 r. pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
Wydarzeniem tym jest organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży pt. Chełmża – jezioro możliwości przez Grantobiorcę - Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży. Piknik odbędzie się 14 sierpnia. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Plakat

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie