Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 14 sierpień 2020 12:11

Ruszył projekt ,,PRACUJĄCY, SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”

,,PRACUJĄCY, SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Projekt realizowany jest w okresie: 01.08.2020 r. – 29.07.2021 r.

Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR (obejmującego obszar Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża), a w szczególności z terenu Gminy Chełmża.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej
z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym również niepełnosprawnych), które jednocześnie:

  1. zamieszkują na terenie obszaru LSR obejmującego Gminy: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasto Chełmża, a w szczególności z terenu Gminy Chełmża;
  2. w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 rok życia;
  3. na dzień przystąpienia do projektu są osobami niepracującymi.

Projekt  obejmuje wsparciem 10 osób niepracujących, w tym: 7 kobiet i 3 mężczyzn.

WIECEJ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIEhttps://www.gminachelmza.pl/10434,2020?tresc=66360

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie