Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 27 sierpień 2020 13:52

ROBIMY SZTUKĘ!

 

Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA zaprasza na premierę spektaklu "Nie przejmuj się!" w ramach projektu "Teatr jako forma stymulacji aktywności społecznej", która odbędzie się w Klubie Artystycznym CUMA przy ul. Bydgoskiej, 31 sierpnia o godz. 19.00 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach  projektu grantowego "Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziem Gotyku" 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie