Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 25 wrzesień 2020 11:28

Forum współpracy LGD w Mirakowie

W Ośrodku Wypoczynkowym „Grodno” w Mirakowie (gm. Chełmża) 23 września br. spotkali się partnerzy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, aby omówić tematy związane z aktywizacją i animacja społeczno-zawodową mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice Papowo Biskupie i Miasta Chełmża. W dorocznym Forum wzięło udział kilkunastu partnerów. Głownie byli to przedstawiciele Grantobiorców i realizatorów projektów objętych granatami, na które dofinansowanie zostało udzielone przez LGD Ziemia Gotyku w ramach projektu grantowego pn. Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” współfinansowane z EFS. Uczestnicy Forum reprezentowali następujące podmioty: Szkołę Podstawową nr 3 w Chełmży, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Fundację Akademia Rozwoju, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, Spółdzielnię Socjalną Klub Artystyczny CUMA, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, Urząd Gminy Łubianka, Urząd Gminy Chełmża, Urząd Gminy Łysomice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, Szkołę Podstawową nr 2 w Chełmży, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oraz LGD dla Miasta Torunia.

Podczas Forum zostały zaprezentowane dobre praktyki w zakresie realizacji działań i projektów w zakresie włączenia społecznego zarówno przez partnerów LGD jak i Grantobiorców. Podczas dyskusji zostały omówione problemy oraz wyzwania związane z realizacją projektów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, w szczególności w kontekście zmian społecznych i gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19. Partnerzy zgodnie uznali, że spotkania służące wymianie doświadczeń,  dzielenia się dobrymi praktykami, są najefektywniejszą formą współpracy w zakresie realizacji projektów społecznych. 

 

GALERIA 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie