Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 10 grudzień 2020 13:39

NABORY W LGD ZIEMIA GOTYKU

 

Przez ponad 4 lata realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru 5 gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża, Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przeprowadziła ok. 40 naborów wniosków na projekty i granty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 3 funduszy: rolnego i rozwoju obszarów wiejskich, społecznego i rozwoju regionalnego.  Budżet LSR dla obszaru LGD wynosi w sumie 19 433 073,00 zł.  Środki te przyczyniły się już do powstania  ponad 40 miejsc pracy w nowych i istniejących firmach, do realizacji kilkudziesięciu projektów społecznych, kulturowych oraz infrastrukturalnych. W budżecie LGD pozostały jeszcze środki ok. 280 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na granty w zakresie aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym kluby młodzieżowe oraz ok. 60 tys. zł na granty w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych proekologicznych. Planowany jest także ostatni naborów na podejmowanie i rozwijanie przedsiębiorczości w związku z oszczędnościami, które pozostały w budżecie LSR. Ostatnie konkursy planowane są na I połowę 2021 roku, ponieważ realizacja projektów dofinansowanych w ramach LSR musi zakończyć się do 31.12.2022r. Efekty realizacji strategii można poznać, oglądając film promocyjny dostępny na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com

Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, a także na etapie realizacji i rozliczenia. Kontakt do biura LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku: tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091, 731-777-840. Informacje o naborach znajdują się na stronie internetowej LGD.

fot. Kamila Olszewska

Czytany 276 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie