Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 18 grudzień 2020 09:24

Granty EFS w oparciu o komponent międzynarodowy

W ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w 2021 roku LGD przewiduje nabór na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem działalności lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, a także w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe. Działania skierowane są dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. W budżecie LGD na powyższe działania pozostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ok. 280 tys. zł.

W planowanym naborze grantobiorcy otrzymają zestaw narzędzi i technik aktywizacji i animacji osób zagrożonych wykluczeniem, które aktualnie opracowuje LGD Ziemia Gotyku we współpracy z LGD Brdy-Vltava z Czech. W rezultacie współpracy międzynarodowej oraz w oparciu o bogate doświadczenia partnera zagranicznego  zostanie opracowany model animacji i aktywizacji w formie partnerstw międzysektorowych na rzecz włączenia społecznego.  Model zostanie przetransferowany bezpośrednio do podmiotów z obszaru LGD ubiegających się granty EFS w ramach zasad naboru w formie rekomendacji, zaleceń i dobrych praktyk poprzez opracowany poradnik oraz przeprowadzone szkolenie.

Projekt grantowy w partnerstwie ponadnarodowym „Lokalne partnerstwa międzysektorowe na rzecz włączenia społecznego” realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

LOGO Sciezki wspolpracy PROJEKT FFW 01

Czytany 222 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie