Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 29 grudzień 2020 09:34

Inicjatywy lokalne oraz publikacje promujące obszar LGD

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy  pn. Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przeprowadzonego w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

W ramach projektu grantowego zostało złożonych 9 wniosków na realizację lokalnych inicjatyw oraz publikacji związanych z promocją obszaru LGD Ziemia Gotyku.

Zadania są realizowane od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r., część z nich zostało już zrealizowane:

Organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży pt. „Chełmża– jezioro możliwości”

W dniu 14 sierpnia 2020 r, został zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży piknik pt. "Chełmża - jezioro możliwości" - nawiązując do atrakcyjnej lokalizacji miasta położonego nad jeziorem chełmżyńskim oraz bogatej historii Chełmży. W ramach zadania została zorganizowana gra miejska dla dzieci i młodzieży. Podczas zabawy uczestnicy odwiedzali miejsca zaznaczone na historycznej mapie Chełmży i wykonywali określone zadania. na Atrakcją imprezy było zwiedzanie najważniejszych turystycznie miejsc miasta z przewodnikiem.  Na zakończenie odbył się piknik nad jeziorem z wieloma atrakcjami i konkursami oraz koncert Gosi Andrzejewicz. Podczas wydarzenia promującego atrakcje turystyczne Chełmży została zaprezentowana oficjalna maskotka miasta "Łozuś, sfinansowana ze środków projektu.

 

Gmina Łubianka w obiektywie

W ramach zadania zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne (20 godz.), które składały się z dwóch bloków: podstawy wykonania fotografii cyfrowej (zajęcia teoretyczne w siedzibie BCK w Łubiance); część II praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej, zajęcia w plenerze, polegające na fotografowaniu miejsc, zabytków, przyrody, dziedzictwa gminy Łubianka. Najciekawsze fotografie zostały przekazane do wydruku i utworzyły stałą ekspozycję w sali wystawienniczej BCK w Łubiance.

https://www.facebook.com/bckwlubiance/photos/pcb.1490423931142981/1490416667810374

 

Film historyczny na 100 lecie niepodległości

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice zrealizowało ok. 20-minutowy  filmu, w którym kombatanci z terenu gminy Łysomice  odpowiadają m.in. na dociekliwe pytania zadawane przez młodzież,  wracając wspomnieniami do rodzinnych historii, związanych z tematem odzyskania niepodległości, a także z II wojną światową. W filmie zostały też przedstawione miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Łysomice. Premiera filmu 30.12.2020 r. na stronie: https://www.lysomice.pl/183,stowarzyszenie-rozwoju-gminy-lysomice

 

Wykonanie mapy interaktywnej gminy Łysomice

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice wykonało mapę interaktywną Gminy Łysomice z opisami ciekawych miejsc obszaru gminy Łysomice, Na mapie są zaznaczone i wypromowane w szczególności ścieżki rowerowe, zabytki oraz miejsca pamięci narodowej. Mapa ma służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale także osobom przyjezdnym w celu zidentyfikowania danego miejsca oraz rowerzystom, którzy będą chcieli rekreacyjnie spędzić czas i skorzystać z naszych ścieżek rowerowych. Mapa jest dostępna także w telefonach komórkowych. Na mapie znajdują się m.in. ważne elementy dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i inne atrakcje, które utożsamiają się z obszarem gminy Łysomice.

Źródło: https://mapa.lysomice.pl/

 

Lokalny wędrowiec

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży  wydało 5 odrębnych publikacji, które razem tworzą ofertę aktywnego spędzenia czasu na terenie miasta Chełmży oraz gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża i Papowo Biskupie, proponując różne aktywności sportowe: bieganie, chodzenie sportowe, pływanie i jazdę rowerem. Każdy z przewodników jest przygotowany w formie polsko-angielskiej i prowadzi bezpieczną trasą – szlakiem pozwalającym poznać mijane miejscowości. 

Wyznaczone trasy są opisane pod względem technicznym, zmierzony jest ich czas pokonania w zależności od aktywności fizycznej początkującego lub średniozaawansowanego turysty. Podczas pokonywania każdej proponowanej trasy turysta – sportowiec będzie mógł poznać dzieje znajdujących się na niej zabytków archeologii, historii i sztuki oraz uzyskać podstawową wiedzę geograficzną i przyrodniczą. Każdy tomik wzbogacają zdjęcia współczesne i archiwalne. Uwzględniona została też baza noclegowa, możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego lub miejsca biwakowe.

Publikację do pobrania: http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/631-lokalny-wedrowiec-nowe-publikacje-opisujace-obszar-lgd

Kolejne granty zostaną zrealizowane w styczniu 2021 r.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku na przełomie 2021/2022 planuje ostatni nabór w ramach projektu grantowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać na  lokalne inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, a także działania edukacyjne podnoszące wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym szkoleń. Wartość grantu na realizację każdego zadania, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie może być wyższa niż 25 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. O pomoc będą mogły ubiegać się instytucję kultury oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD Ziemia Gotyku.

Czytany 261 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie