Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 29 styczeń 2021 10:30

Ciekawe przykłady projektów współpracy w ramach PROW

Zachęcamy do poznania ciekawych przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów

Jednostka Centralna KSOW zorganizowała „Konkurs na projekty współpracy” a efektem jest poblikacja podsumowująca konkurs: „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie"

W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

Publikacja ma na celu, poza pokazaniem, jakie pożytki płyną z realizacji projektów, również uświadomienie odbiorcy, że to, co w ramach przedsięwzięcia udało się zrobić, jest głęboko zakorzenione w naszej historii, kulturze, świadomości.

Poniżej link do publikacji

http://ksow.pl/files/portal/Publikacje/Razem_lepiej_ciekawiej_-_trzydziesci_dwie_opowiesci_o_wspolnocie_-_KSOW_2020.pdf 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie