Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 15 luty 2021 14:59

Sieciowanie z ENRD!

W dniu 11.02.2021 r. przedstawicielka LGD Ziemia Gotyku wzięła udział w 19. spotkaniu KSOW, które zostało zorganizowane przez Punkt Kontaktowy ENRD (Europejska Sieć Obszarów Wiejskich) wspólnie z Luksemburską Siecią Obszarów Wiejskich.

Głównymi celami spotkania były:

- omówienie roli KSOW we wspieraniu i promowaniu współpracy transnarodowej (TNC), działania Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz współpracy transgranicznej Grup Operacyjnych EIP-AGRI (OG),

- zapewnienie przestrzeni do wymiany informacji na temat przyszłych działań w zakresie tworzenia sieci obszarów wiejskich oraz ciągłego rozwoju krajowych sieci WPR,

- rozważenie, w jaki sposób KSOW przyczyniły się do tej pory do opracowania długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich (LTVRA) i jak mogą się zaangażować w zbliżającą się konferencję ENRD na temat LTVRA pod koniec marca 2021 r.

W spotkaniu wzięło udział blisko 80 uczestników reprezentujących 25 krajów członkowskich UE.

Podczas warsztatów uczestnicy omawiali działania KSOW wspierające realizację międzynarodowych projektów współpracy, a także trudne aspekty realizacji tych projektów.  Ponadto wskazali innowacyjne rozwiązania stosowane w projektach w czasach pandemii COVID 19.

W trakcie prac w grupach zaprojektowano także wirtualne stoiska na Targowisko Tygodnia Wizji Wiejskich, które odbędzie się w dniach 22.-26.03.2021r.

Uczestnictwo LGD Ziemia Gotyku w konferencji możliwe było dzięki zaproszeniu ze strony Jednostki Centralnej KSOW.

Więcej informacji poniżej:

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/19th-nrn-meeting_en

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie