Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 08 marzec 2022 13:22

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży idealnym miejscem do prowadzenia biznesu


Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży został utworzony w ścisłym centrum miasta, w budynku znajdującym się przy ul. Hallera 7, w którym niegdyś mieścił się szpital dziecięcy. Po przeprowadzeniu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Chełmży, która zakończyła się w 2012 r., Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Niemowlęcym został przeniesiony do budynku przy ul. Szewskiej.

W lipcu 2018 r., nieużytkowany przez kilka lat obiekt przy ul. Hallera 7, został nieodpłatnie przekazany przez Powiat Toruński na rzecz lokalnego samorządu. Dzięki proinwestycyjnym działaniom władz miasta, po wielu staraniach o pozyskanie zewnętrznego wsparcia unijnego, udało się dokonać zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 września 2020 r. Przyznane wsparcie opiewało na kwotę 2 678 043,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu przeprowadzono kompleksową modernizację budynku, który wyposażony został w nowoczesny system zarządzania dostępem. Obiekt przystosowany został również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży to podmiot, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw. To miejsce stworzone nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale również firm, które prowadzą już działalność gospodarczą.

Do dyspozycji przyszłych najemców pozostaje 14 komfortowych pomieszczeń biurowych, o powierzchni od 9 m² do 20 m², które stanowią idealnie wyposażoną przestrzeń do pracy z wysokiej klasy łączem internetowym oraz sala szkoleniowo – konferencyjna dla ok. 30 osób, wyposażona w rzutnik, telewizor oraz flipchart. To także doskonale miejsce do organizacji spotkań biznesowych, kooperacyjnych, czy posiedzeń zarządu firm.

Do korzystania z usług Inkubatora uprawnieni są wszyscy przedsiębiorcy działający poza branżą rolniczą, w szczególności funkcjonujący w obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”. To m. in. z myślą o nich w Inkubatorze utworzono idealną przestrzeń dla różnego typu działalności, np. kancelarii prawnych, agencji ubezpieczeniowych, biur obrotu nieruchomościami, kancelarii podatkowych, biur rachunkowych, firm świadczących usługi marketingowe, czy podmiotów gospodarczych z branży IT.

Swoje miejsce znajdą tutaj również instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie oraz instytucje rynku pracy, których celem jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Osobom, które będą zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w obrębie Inkubatora Przedsiębiorczości, zapewniona zostanie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji finansowo – księgowych, doradztwa prawnego oraz wsparcia marketingowego.

Od uroczystego otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży zawartych zostało 10 umów najmu z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże gospodarcze.

Obecnie w Inkubatorze funkcjonuje m. in. Regionalne Centrum Termomodernizacji prowadzone przez spółkę Lumifil Innovations, która specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych systemów zarządzania energią. Prowadzona jest u nas także kancelaria Adwokacka oraz kancelaria Radcy Prawnego. Swoje przedstawicielstwo ma również działająca na rynku europejskim firma Wilo Polska, która jest producent pomp do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. Od niedawna działa tu także Centrum Rozwoju Rodziny Misiak służące wsparciem psychologicznym zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Działalność prowadzi tu firma świadcząca usługi marketingowe za pośrednictwem portali społecznościowych i świetnie prosperujące studio kosmetyczne EmiBeauty. Do grona najemców dołączyła również spółka z branży budowlanej oraz firma Pro – Biznes świadcząca kompleksową obsługę na rzecz przedsiębiorców.

Dzięki znacznemu zainteresowaniu prowadzeniem działalności gospodarczej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, do dyspozycji przyszłych najemców pozostają już tylko 4 lokale użytkowe. To ostatnia szansa, aby skorzystać z oferty inkubatora

 

Kontakt:

Karolina Nitzler
Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży
kom. 730 987 153

 

 

     

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie