Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 11 kwiecień 2022 13:09

Przygotowania nowej LSR czas zacząć!

W dniu 7 kwietnia w siedzibie LGD Ziemia Gotyku odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Miasta Chełmża oraz Wójtowie czterech gmin wiejskich obszaru LGD tj. Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie zadeklarowali przystąpienie do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii  Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Gotyku na nowy okres programowania 2021-2027.

Wkrótce rozpoczniemy spotkania i warsztaty z mieszkańcami, które będą poświęcone dyskusji na temat problemów i potrzeb oraz oczekiwanych kierunków rozwoju obszaru LGD.

Na bieżąco będziemy informować o planowanych spotkaniach.

Zachęcamy do udziału w procesie przygotowania LSR wszystkich mieszkańców, w szczególności przedstawicieli gmin, sołectw, przedsiębiorców, organizacji społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zarząd LGD Ziemia Gotyku

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie