Wydrukuj tę stronę
czwartek, 11 sierpień 2022 14:46

Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Słomiane konstrukcje w różnorodnych formach, zwierząt gospodarskich czy scenek przedstawiających gospodarzy mają za zadanie udekorowanie miejscowości oraz informowanie przejeżdżających przez nią osób o nadchodzącym święcie, wyrażają również lokalną estetykę i kreatywność. Są także tymczasową atrakcją turystyczną danej miejscowości. Ideą konkursu jest kultywowanie tradycji oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.

Do konkursu gminy mogą zgłosić jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić jeden witacz dożynkowy. Na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia, powinna być także udostępniona do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez urząd. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń są dostępne w regulaminie.

Zgłoszenia do 26 września 2022 r. Można je składać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rolnictwa i Geodezji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem „Konkurs Pomysłowy witacz dożynkowy 2022” 

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

zgłoszenia do pobrania: https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38986-nagrodzimy-najbardziej-pomyslowe-witacze 

Strona korzysta z plików cookie