Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 10 listopad 2022 13:08

Zaplanuj z nami lokalną strategię - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PARTYCYPACYJNE

Zaplanuj z nami lokalną strategię

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża na warsztaty partycypacyjne poświęcone wypracowaniu głównych założeń do naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 (LSR). Podczas warsztatów zespół Lokalnej Grupy Działania zaprezentuje wnioski ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, wywiadów, badań ankietowych oraz spotkań branżowych, a następnie w zespołach tematycznych i branżowych określimy główne potrzeby i potencjały rozwojowe obszaru, wyznaczymy cele, działania oraz założenia do budżetu.

Warsztaty odbędą się w Hotelu Imperium w Chełmży w dniach 23 listopada oraz 7 grudnia w godzinach 16.00 – 19.00. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zapewniamy obiad oraz dostępność uwzględniającą szczególne potrzeby, w tym potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty mają charakter otwarty, jednak prosimy o zgłoszenia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zapisy są prowadzone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xrFqyn0ZATUi3gHc4EVC87A9-H3nCX6U3APUGksQnSaLlA/viewform?usp=sf_link    do dnia 18 listopada 2022 roku.

Wszelkich informacji na temat warsztatu udzielają:

Mariola Epa-Pikuła

e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

tel.  607-772-689

Marta Dembińska

e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

tel.  607-745-091

Dostępność: Jeśli zgłaszasz szczególne potrzeby to skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.

Swoje propozycje na działania w ramach planowanej strategii możesz zgłaszać także poprzez BANK POMYSŁÓW i INICJATYW  (LINK)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej twórczej pracy.

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie