Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 16 maj 2023 12:44

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE EFEKTY EUROPEJSKIEGO PARLAMENTU WIEJSKICH W KIELCACH

Szanowni Państwo;

W imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku pragnę serdecznie zaprosić na Spotkanie upowszechniające efekty Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach i dyskusja przygotowująca polski głos na kolejnych edycjach EP – spotkanie „Usłysz głos wsi”.

w ramach operacji

„Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

Miejsce: siedziba LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2 C w Łysomicach

Termin: 23 maja 2023 roku (wtorek)  godz. 10.30 - 13.30

Spotkanie ma na celu dyskusję na temat przyszłości rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w aspekcie rezultatów wypracowanych na Europejskim Parlamencie Wiejskim w Kielcach oraz planów stworzenia polskiego odpowiednika parlamentu, który stałby się polem do szerokiej debaty środowisk zamieszkujących tereny wiejskie, co pozwoli wzmocnić polski głos na kolejnych edycjach EPW. Dodatkowym tematem spotkania będzie tworzenie społeczności energetycznych na obszarach wiejskich.

Spotkanie jest skierowane do mieszkańców wsi, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Lokalnych Grup Działań.

Ważnym aspektem będzie również włączenie do udziału młodych osób z obszarów wiejskich – członków organizacji młodzieżowych, uczniów, studentów czy młodych rolników.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę przesłać mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com do dnia 19.05.2023r.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

 

BROSZURA - pobierz

PROGRAM - pobierz

 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie