Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 19 maj 2023 11:34

Konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LSR Ziemia Gotyku na lata 2023-2029

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LSR Ziemia Gotyku na lata 2023-2029. Dokument LSR jest udostępniony do wglądu w biurze LGD Ziemia Gotyku w Łysomicach ul. Sadowa 2C w godzinach pracy biura tj. pn-pt. 7.30-15.30  (po wcześniejszym umówieniu z pracownikami biura LGD tel. 607 745 091) lub może zostać przesłany pocztą elektroniczną w odpowiedzi na e-maila przesłanego na adres lgd@ziemiagotyku.com o tytule wiadomości „Konsultacje projektu LSR Ziemi Gotyku” (należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub adres reprezentowanego podmiotu).

Uwagi do LSR należy odesłać na ww. maila poprzez formularz konsultacyjny do dnia 29 maja 2023 roku.

Dodatkowo w dniu 20.05.2023 w godz. 15.00-18.00 organizujemy Drzwi otwarte LGD Ziemia Gotyku podczas których także będziemy prezentować LSR.

Zgłoszone uwagi w procesie konsultacji zostaną przeanalizowane przez zespół roboczy ds. LSR i przedstawione Walnemu Zebraniu Członków LGD Ziemia Gotyku, które zdecyduje o ostatecznym kształcie Strategii i jej akceptacji w drodze uchwały.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców Miasta Chełmża oraz Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, w szczególności przedstawicieli Rady Gminy, sołectw, KGW, OSP, instytucji kultury i jednostek oświaty, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i grup nieformalnych. Zapraszamy!

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie