Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 28 czerwiec 2024 09:10

Konferencja LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości

Nasza reprezentantka Marta Kruszczyńska wzięła udział w konferencji LEADER, która odbyła się w dniach 18-20.06.2024 w Zakopanem.

Było to niezwykłe wydarzenie, podczas którego omawiano osiągnięcia, wyzwania i możliwości związane z rozwojem lokalnych społeczności.

Marta Kruszczyńska wraz z Anna Pawlak z przeprowadziły warsztaty na temat strategii angażowania młodzieży w działania na rzecz lokalnego środowiska. Omówiono różnorodne metody i wypracowano narzędzia, które mogą pomóc młodym ludziom w aktywnym uczestnictwie w życiu lokalnym, co jest niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych warsztatów!

Poza warsztatami Marta Kruszczyńska wzięła udział w debacie poświęconej tej właśnie tematyce. Dyskusja była bardzo inspirująca, a jej uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na to, jak skutecznie mobilizować młode pokolenie do działania.

Podczas konferencji dobre praktyki z wdrażania strategii wielofunduszowych przedstawiła p. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego. W prezentacji nie zabrakło przykładów projektów realizowanych przez naszą LGD.

Organizatorem Konferencji była Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie