Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 21 maj 2020 13:13

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 3/2020/G

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 3/2020/G

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Część B. Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS) przyjętymi uchwałą nr 24/2019 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku z dnia 15.10.2019 r.  Zarząd LGD Ziemia Gotyku zwiększa limit w naborze nr  3/2020/G (ogłoszony w  dn. 25.02.2020) o kwotę 23 000,00 zł, co w sumie daje limit naboru o wartości 143 000,00 zł.

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku z dn. 19.05.2020 r. oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą w dniu 21.05.2020 r.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie