Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 01 lipiec 2020 09:54

Grant na współpracę ponadnarodową dla LGD Ziemia Gotyku!

W dniu 19.06.2020r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zawarła umowę o powierzenie grantu w projekcie „Ścieżki współpracy – wparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.
Ścieżki współpracy to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie. Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.
W ramach projektu LGD Ziemia Gotyku otrzymała grant w wysokości 89 172,00 zł na realizację projektu grantowego „Lokalne partnerstwa międzysektorowe na rzecz włączenia społecznego”. Grant realizowany będzie w partnerstwie międzynarodowym z czeskim partnerem - LGD Brdy-Vltava o.p.s. w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2021r.
Celem projektu grantowego jest stworzenie modelu lokalnego partnerstwa międzysektorowego na rzecz animacji i aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który zostanie wdrożony przez LGD jako rekomendacja dla grantobiorców projektu standardowego EFS „Lokalne ośrodki włączenia społecznego” realizowanego w ramach LSR.

 

https://www.sciezkiwspolpracy.pl/

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie