Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 26 luty 2021 12:40

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku jest organizacja pozarządową, która od ponad 15 lat skutecznie realizuje ideę LEADERa (więcej: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_pl )

Podstawą naszych działań jest partnerstwo międzysektorowe oraz oddolne planowanie strategii na rzecz rozwoju gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, a od 2015 roku także Miasta Chełmża.

W tym czasie zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy już trzy strategie rozwoju lokalnego, na które w sumie pozyskaliśmy ponad 25 mln złotych. Jesteśmy inicjatorem i realizatorem wielu projektów oraz działań aktywizujących mieszkańców oraz promujących lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Mamy kolejne pomysły i wykorzystujemy każdą okazję, by działać dla mieszkańców oraz z mieszkańcami. Stowarzyszenie jest cały czas otwarte na nowych członków – zapraszamy do współpracy!

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/lokalna-grupa-dzialania/czlonkostwo-w-lgd

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie