Wydrukuj tę stronę
piątek, 26 luty 2021 12:40

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku jest organizacja pozarządową, która od ponad 15 lat skutecznie realizuje ideę LEADERa (więcej: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_pl )

Podstawą naszych działań jest partnerstwo międzysektorowe oraz oddolne planowanie strategii na rzecz rozwoju gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, a od 2015 roku także Miasta Chełmża.

W tym czasie zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy już trzy strategie rozwoju lokalnego, na które w sumie pozyskaliśmy ponad 25 mln złotych. Jesteśmy inicjatorem i realizatorem wielu projektów oraz działań aktywizujących mieszkańców oraz promujących lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Mamy kolejne pomysły i wykorzystujemy każdą okazję, by działać dla mieszkańców oraz z mieszkańcami. Stowarzyszenie jest cały czas otwarte na nowych członków – zapraszamy do współpracy!

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/lokalna-grupa-dzialania/czlonkostwo-w-lgd

Strona korzysta z plików cookie