Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 16 marzec 2021 14:52

Kolejne granty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowane !

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy  pn. Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przeprowadzonego w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

W ramach projektu grantowego zostało złożonych 9 wniosków na realizację lokalnych inicjatyw oraz publikacji związanych z promocją obszaru LGD Ziemia Gotyku.

Do końca lutego Grantobiorcy realizowali swoje granty, powstały foldery i gadżety promujące gminy obszaru LGD Ziemia Gotyku!

- Papowo Biskupie i okolica - lokalne dziedzictwo 

Publikacja  przedstawia najważniejsze walory dziedzictwa przyrodniczego i historycznego gminy Papowo Biskupie, opisane są zabytki gminy, okolica, zespoły pałacowo-parkowe, pomniki przyrody. Zostały również wydane gadżety promocyjne ( kubek, zakładki magnetyczne, notatnik z magnesem, torba papierowa)

Grantobiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie  

kwota grantu: 8 000,00 zł 

- Przewodnik turystyczny - Gmina Chełmża  - pobierz pdf 

W przewodniku zostały zawarte najciekawsze atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturowe charakteryzujące obszar Gminy Chełmża.Każde z tych miejsc zostało opisane, udokumentowane fotografią lub fotografiami i oznaczone na mapie, która jest załącznikiem do każdego egzemplarza przewodnika

Grantobiorca: Stowarzyszenie Budowy Kopca "Ziemia Polaków"

kwota grantu: 17 000,00

- GMINA ŁUBIANKA - wczoraj i dziś  - pobierz PDF 

Folder, który został opracowany zawiera informacje i ciekawostki na temat zabytków znajdujących się na terenie gminy Łubianka, folder został wzbogacony również o wspomnienia mieszkańców oraz zdjęcia archiwalne pokazujące dawny wygląd miejscowości. 

Grantobiorca: Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II

kwota grantu: 15 000,00 zł 

 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku na przełomie 2021/2022 planuje ostatni nabór w ramach projektu grantowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać na  lokalne inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, a także działania edukacyjne podnoszące wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym szkoleń. Wartość grantu na realizację każdego zadania, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie może być wyższa niż 25 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. O pomoc będą mogły ubiegać się instytucję kultury oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD Ziemia Gotyku.

Czytany 299 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie