Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 14 maj 2021 11:30

Konkurs na logo Inkubatora Przedsiębiorczości

Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza konkurs na logo Inkubatora Przedsiębiorczości.

Celem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego tworzącego logo Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wykorzystywany w szczególności do celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Logo można wykonać dowolną techniką. Prace należy przesyłać na adres mailowy: promocjaum@post.pl lub gkmum@post.pl bądź dostarczyć osobiście w okienku podawczym w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, w godzinach jego otwarcia lub pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (skan podpisanego Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu) w tytule wiadomości/korespondencji wpisując: Logo dla Inkubatora Przedsiębiorczości. Niepodpisane dokumenty, o których mowa powyżej nie mogą być uznane za zgłoszenie do Konkursu.

Czas trwania konkursu od 17 maja do 20 czerwca
Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody oraz upominki.

Szczegóły w regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej  www.chelmza.pl; na Facebooku (profil Miasto Chełmża), w tym na plakacie informacyjnym oraz pod numerami telefonu: 56 639 23 42, 56 639 23 47

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie