Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 24 maj 2021 14:47

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wskaźników i kwot, przedstawiamy do konsultacji projekt aktualizacji LSR.
Zmiany zostały zaznaczone w dokumencie i opatrzone komentarzem z uzasadnieniem:
- Rozdział V. Cele i wskaźniki: str. 2, 12, 23 - 31
- Rozdział VIII. Budżet LSR
- Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu: str. 1- 8, 10-11
- Załącznik nr 4. Budżet LSR i Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
- Załącznik nr 2 do umowy ramowej: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Proponowane zmiany odnoszą się do przewalutowania LSR na EURO i uzyskania oszczędności z różnic kursowych w zakresie poddziałania 19.2 (PROW) oraz aktualnie rozpoznanych potrzeb w zakresie planowanych projektów wnioskodawców i grantobiorców.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com do 10.06.2021r. do godz. 10.00
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się przed Walnym Zebraniem Członków LGD w dniu 10.06.2021 r. w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 o godz. 14.00.

Do pobrania:
Rozdział V. Cele i wskaźniki
Rozdział VIII. Budżet LSR
Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu
Załącznik nr 4. Budżet LSR i Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020
Załącznik nr 2 do umowy ramowej: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie