Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 25 maj 2021 10:59

Konsultacje do projektu zmian kryteriów wyboru operacji i wyboru grantobiorców

Brąchnówko, dnia 25 maja 2021 roku

W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez Wnioskodawców, zespół roboczy składający się z przedstawicieli Zarządu i pracowników Biura LGD opracował projekt zmian kryteriów wyboru operacji i wyboru grantobiorców.

Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do dofinansowania.

Projekt zmiany – kryteria wyboru grantobiorców dn. 25.05.2021 -pobierz

Projekt zmiany - kryteria wyboru operacji dn. 25.05.2021 - pobierz

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia 09.06.2021 za pomocą formularza konsultacyjnego wysłanego na adres: lgd@ziemiagotyku.com prosimy o wypełnienie oddzielnie formularza konsultacyjnego dotyczącego kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru grantobiorców.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Brąchnówku w siedzibie LGD w dniu 10 czerwca 2021 r. godz. 14.00 UG Łysomice

Zapraszamy!

FORMULARZ KONSULTACYJNY - pobierz 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie