Wydrukuj tę stronę
wtorek, 25 maj 2021 10:59

Konsultacje do projektu zmian kryteriów wyboru operacji i wyboru grantobiorców

Brąchnówko, dnia 25 maja 2021 roku

W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez Wnioskodawców, zespół roboczy składający się z przedstawicieli Zarządu i pracowników Biura LGD opracował projekt zmian kryteriów wyboru operacji i wyboru grantobiorców.

Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do dofinansowania.

Projekt zmiany – kryteria wyboru grantobiorców dn. 25.05.2021 -pobierz

Projekt zmiany - kryteria wyboru operacji dn. 25.05.2021 - pobierz

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia 09.06.2021 za pomocą formularza konsultacyjnego wysłanego na adres: lgd@ziemiagotyku.com prosimy o wypełnienie oddzielnie formularza konsultacyjnego dotyczącego kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru grantobiorców.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Brąchnówku w siedzibie LGD w dniu 10 czerwca 2021 r. godz. 14.00 UG Łysomice

Zapraszamy!

FORMULARZ KONSULTACYJNY - pobierz 

Strona korzysta z plików cookie