Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

niedziela, 31 październik 2021 14:00

Przedłużony termin składania prac!!! KONKURS dla Grantobiorców z EFS

 

Wydłużamy termin składania filmów do 10.11.2021 ! 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie 

"Społeczne inicjatywy w kadrze LGD"

Cel konkursu ?

Celem konkursu jest zaprezentowanie lokalnej społeczności obszaru LGD Ziemia Gotyku działań realizowanych przez Grantobiorców / Realizatorów w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do kogo skierowany jest konkurs ? 

Konkurs skierowany jest dla podmiotów realizujących projekty w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Czas trwania konkursu ?

01.06.2021 r - 10.11.2021 r 

Na czym polega? 

Polega na przedstawieniu realizacji projektu/grantu w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pomocą krótkiego filmu

Czas trwania filmu maks. 5 minuty

Film powinien być wzbogacony o wywiady uczestników, przykładowe pytania:

- jak oceniasz projekt, w którym uczestniczysz?

- co Ci się najbardziej podoba w projekcie?

- jakie zajęcia w projekcie były dla Ciebie najbardziej przydatne?

- dlaczego warto uczestniczyć w projektach aktywizacji społecznej?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- zgłosić chęć realizacji filmu do LGD Ziemia Gotyku na 7 dni przed planowanym terminem wykonania/nakręcenia filmu, informując pracowników LGD Ziemia Gotyku o miejscu i godzinie   (w przypadku korzystania z kamerzysty zatrudnionego przez LGD)

- wysłać krótki scenariusz

- film wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć do biura LGD Ziemia Gotyku do dnia 10.11.2021 r. 

 UWAGA!: Zapewniamy operatora filmowego oraz profesjonalną obróbkę filmu, jednak uczestnicy konkursu mogą nagrać i zmontować filmy samodzielnie. Filmy nagrane samodzielnie przez Grantobiorców muszą zostać opatrzone wymaganymi logotypami i informacją o finansowaniu projektu ze środków EFS poprzez LGD Ziemia Gotyku (z użyciem logotypu LGD), zgodnie ze scenariuszem uzgodnionym z LGD. Film powinien posiadać transkrypcję.

 

ATRAKCYJNE NAGRODY !

 

regulamin konkursu - pobierz 

regulamin konkurs aktualizacja - pobierz 

regulamin aktualizacji - pobierz 

regulamin konkurs_aktualziacja_wrzesień - pobierz 

formularz zgłoszeniowy - pobierz 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie