Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 21 sierpień 2015 10:31

PRACUJEMY NA LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

 

W dniu 20 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Kończewicach ( gmina Chełmża) odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Spotkanie przeprowadziła Wiceprezes Stowarzyszenia Mariola Epa-Pikuła. 

 

Na początku spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje o nowym instrumencie finansowania rozwoju obszarów wiejskich jakim jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność ? RLKS, który jest kontynuacją podejścia LEADER.  Omówiono możliwości rozwoju obszaru LGD Ziemia Gotyku,  przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach RLKS pomoc przyznawana będzie m. in. na wzmocnienie kapitału społecznego, zakładanie i rozwój działalności gospodarczych, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Na spotkaniu przedstawiono harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju oraz plan włączenia lokalnej społeczności. Na końcu została przeprowadzona dyskusja z mieszkańcami gminy oraz analiza SWOT i analiza problemów obszaru.  

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ok. 70 mieszkańców gminy Chełmża.

 

Spotkanie w gminie Chełmża jest pierwszym ze spotkań na obszarze LGD. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniach w pozostałych gminach.

 

 

Harmonogram:

26.08.2015r. - Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża 

27.08.2015r. ? Brąchnowo, Świetlica Wiejska, Ul. Parchatka 2, 87-152 Łubianka

2.09.2015r. - Papowo Biskupie, Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim 129, 86-221 Papowo Biskupie

3.09.2015r. - Wytrębowice, Świetlica wiejska, 87-148 Łysomice

 

Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 17:00. Zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Poddziałanie ?Wsparcie przygotowawcze? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie