Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 04 wrzesień 2015 09:39

Ostatnie spotkania konsultacyjne za nami

Za nami już ostatnie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku. 

 

Spotkania odbyły się 2 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim oraz 3 września w świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach ( gm. Łysomice) w których uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych, lokalni liderzy, rolnicy oraz przedsiębiorcy. 

 

Spotkania miały na celu przedstawienie podstawowych informacji o nowym instrumencie finansowania rozwoju obszarów wiejskich jakim jest RLKS oraz uzyskanie opinii mieszkańców obszaru objętego funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na temat oceny warunków życia, możliwości zaspokojenia potrzeb oraz problemów koniecznych do rozwiązania.

 

Mieszkańcom, którym nie udało się przybyć na spotkania, a są zainteresowani nową perspektywą finansową 2014 -2020 zapraszamy na konsultacje indywidualne do siedziby LGD Ziemia Gotyku w każdy poniedziałek i środę w godzinach 10.00 -14.00, bądź wyrażenia swojej opinii w ankietach internetowych:POTRZEBY I PROBLEMY MIESZKAŃCÓW                      BADANIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie