Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 08 lipiec 2020 09:58

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych

 

Brąchnówko, dn. 08.07.2020

Zapytanie ofertowe

dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

lp

nazwa

1.

Torby bawełniane ekologiczne

Minimalne parametry:

 • Materiał bawełna 140 g/m2
 •  Długość ucha ok 50 cm
 • Wymiary torby: szer. 35 cm, wysokość  40 cm
 • Wymiary nadruku: 30x30 (wykonanie projektu oraz opracowanie graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD )
 • Nadruk jednostronny, 1 kolor
 • Kolor ecru naturalny  
 • 300 sztuk

2.

Notes ekologiczny z długopisem  

Minimalne parametry:

 • min.50 kartek z papieru z recyklingu z nadrukiem (opracowanie graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD )
 • 1 kolor, 1 strona
 • Wymiary Notesu: 111 x 65mm
 • ilość: 200 sztuk

3.

Kamizelki odblaskowe dla dzieci

Minimalne parametry:

 • rozmiar M   – 50 x 55 cm (139 – 162 cm) dla dzieci szkoły podstawowej klasy 2-4
 • Materiał: fluorescencyjny poliester 100%, 125 g
 • Kolor żółty/pomarańczowy
 • obszycie lamówką w kolorze kamizelki
 • nadruk 1 kolor, 2 strony nadruk (opracowanie graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD )
 • zapięcie na rzep
 • 100 sztuk

4.

Zawieszki odblaskowe miękkie

Minimalne parametry:

 • zawieszka dwustronna z folii odblaskowej pryzmatycznej PVC, wewnątrz 3 mm gąbka, w komplecie z łańcuszkiem kulkowym
 • ok. 50 - 70 mm w zależności od wzoru
 • wzór : pojazd/zwierzęta
 • nadruk 1 strona, 1 kolor (opracowanie graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD - logotypy )
 • 200 sztuk

5.

Woreczek ze sznurkiem na owoce i warzywa

Minimalne parametry:

 • Materiał: Poliester
 • Rozmiar: 27,5 x 0,1 x 32 cm
 • Nadruk: 1 strona, 1 kolor (opracowanie graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD )
 • 100 sztuk

Termin realizacji: lipiec/sierpień 2020, w ciągu 14 dni od dnia wybrania wykonawcy

Koszt dostarczenia materiału po stronie Wykonawcy.

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena

Forma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 14.07.2020 r.
 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
 3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik- pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające lub złożenia zamówienia na wybrane pozycje z zapytania ofertowego.
 5. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 7. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
 9. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie