Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Konkurs fotograficzny "Wiosenne wyzwanie z Ziemią Gotyku"

Życzenia Wielkanocne

ANKIETA oceniająca uczestnictwo w projekcie objętym grantem realizowanym ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

ANKIETA oceniająca uczestnictwo w projekcie objętym grantem realizowanym ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Kolejne granty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowane !

„DOTACJA NA START”

Bardzo Młoda Kultura - spotkania informacyjne dotyczące otrzymania dotacji

Rozpoczynamy głosowanie w konkursie na Dzień Kobiet!

Zapraszamy na Dzień Kobiet z LGD Ziemia Gotyku!

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Strona 1 z 40

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie