Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 14 kwiecień 2023 12:33

Akademia Młodego Lidera - zapraszamy do udziału!

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 

Uwaga!

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, zadanie:  Akademia Młodego Lidera Ziemia Gotyku. Zapraszamy młodzież w wieku 13-25 lat z obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża do składania formularza rekrutacyjnego w dniach 07.07.2023 – 12.07.2023 do biura LGD Ziemia Gotyku, ul. Sadowa 2C 87-148 Łysomice. Informacje pod nr telefonu 607 772 689.

 

 

 

UWAGA !

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ W GMINACH:
ŁUBIANKA, ŁYSOMICE ORAZ PAPOWO BISKUPIE

FORMULARZE REKRUTACYJNE  ORAZ ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU POBRANE Z URZĘDU GMINY

NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 05.05.2023 ROKU DO GODZ. 15.30 

DO BIURA PROJEKTU ( ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice)

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Spotykalnie Ziemi Gotyku!

Zadanie „Akademia Młodego Lidera”

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza młodzież z obszaru LGD tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, w ramach którego planowane jest utworzenie Akademii Młodych Liderów, w której zadania będą skierowane wyłącznie do młodzieży.

Wskazane miejsca:

  • Gmina Łysomice:

Galeria Spotkań w Łysomicach (ul. Sadowa 2C)

  • Gmina Łubianka:

Biblioteka-Centrum Kultury  w Łubiance

  • Gmina Chełmża:

Świetlica Wiejska w Kończewicach

  • Gmina Papowo Biskupie:

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

  • Miasto Chełmża:

Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży

Harmonogram projektu:

Od maja do października 2023 r. uczestnicy Akademii Młodego Lidera będą:

- uczestniczyć w warsztatach (np. yotuberskie, animacyjne, tworzenie klipów, graffiti, nauka na jazdy deskorolce, rolkach, pierwsza pomoc itp.) i wydarzeniach/ spotkaniach integracyjnych (rajd rowerowy, ognisko itp.)

- brać udział w 3-dniowym wyjeździe integracyjnym „Zielona szkoła” ,

- samodzielnie opracować i realizować pomysły na działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe w ramach konkursu „Młodzi z inicjatywą”.

Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom zamieszkującym obszar LGD Ziemia Gotyku jak wiele mogą zmienić nie tylko dla siebie, ale i dla swojego otoczenia wykazując się inicjatywą i pomysłowością.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Osoby zamieszkujące obszar LGD Ziemia Gotyku (tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża), które są w wieku 13 – 25 lat (w tym osoby, które w tym roku ukończą 13 lat  oraz osoby, które mają ukończone maksymalnie 25 lat) i złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?
Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Rekrutacyjnego, należy zgłosić od 17 do 28 kwietnia 2023 r. włącznie. Wraz z Formularzem należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania na obszarze LGD Ziemia Gotyku szczegółowo wskazany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu (także w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną) lub dostarczenie ich do koordynatora gminnego.

Dla każdej lokalizacji „Akademii Młodego Lidera” prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne (podstawowa i rezerwowa). Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej dostępny dla danej lokalizacji limit uczestników.

Wsparciem zostanie objętych 40 młodych mieszkańców. W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio po 8 osób.

Biuro Projektu: Łysomice, ul. Sadowa 2C

Czynne w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w  godz. 15.30-17.30

Email: spotykalnie@ziemiagotyku.com

Mariola Epa-Pikuła tel. 607 772 689

Koordynatorzy gminni:

Gmina Łubianka: Agata Surowiec tel. 667-743-105

Gmina Łysomice: Marek Komuda tel.508-394-503

Gmina Papowo Biskupie: Joanna Kańczewska tel. 604-219-049

Gmina Chełmża: Justyna Błaszczyk tel. 691 774 376

Gmina Miasta Chełmża: Tomasz Szreiber tel. 603-416-256

REGULAMIN –  POBIERZ 

REGULAMIN Z DN. 02.05.2023 R. - POBIERZ

FORMULARZ REKRUTACYJNY – POBIERZ

Oświadczenie o zamieszkaniu (należy dostarczyć wyłącznie w przypadku braku zameldowania na obszarze LGD, w pozostałych przypadkach należy dostarczyć zaświadczenie o zamieszkaniu z Urzędu Gminy ) - POBIERZ

Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego - POBIERZ

 

Czytany 2699 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 listopad 2023 14:14
lgd

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie