Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność z dnia 17.12.2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku z dnia 20.03.2017 wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku  z dnia 26.05.2017

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku z dnia 17.01.2018 wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku z dnia 28.02.2018

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku z dnia 17.01.2018 wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku z dnia 04.12.2018

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku z dnia 17.01.2018 wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku z dnia 30.05.2019

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku z dnia 17.01.2018 wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku z dnia 26.09.2019

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk z dnia 24.06.2020 z dnia 24.06.2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk z dnia 10.06.2021

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk z dnia 14.09.2021

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk z dnia 24.02.2022

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk z dnia 14.12.2022

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność przyjęta Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk z dnia 31.05.2023

Formularz ankiety monitorującej z realizacji LSR

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie