Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Ankieta monitorująca LGD

Zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej przez LGD Ziemia Gotyku z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, LGD zobowiązana jest do monitorowania realizacji LSR w szczególności poprzez opracowanie i udostępnienie Beneficjentom formularza ankiety monitorującej.
 
W związku z powyższym prosimy wszystkich Beneficjentów realizujących operacje/ projekty w ramach LSR Ziemia Gotyku o wypełnienie ankiety monitorującej i dostarczenie do biura LGD na adres Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża w terminie 30 dni od dnia rozliczenia operacji/projektu (tj. otrzymania płatności końcowej).
 
Dla każdej zrealizowanej operacji/projektu należy wypełnić oddzielną ankietę.
 
Ankietę należy wypełnić wyłącznie za pomocą poniższego liku:

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie