Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Kontakt

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
NIP 879-267-89-10 REGON 361860094
KRS: 0000562287
Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Łysomicach
Numer konta 18 9511 0000 0033 8512 2000 0010

Biuro – Pałac w Brąchnówku I piętro
Tel. 56 610 80 17
Kom. 607 745 091
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Uwaga! Informujemy, że aktualnie wjazd na parking do biura LGD znajduje się naprzeciwko budynku świetlicy wiejskiej w Brąchnówku.

 

Personel Biura LGD

Mariola Epa-Pikuła - Dyrektor Biura LGD
e-mail: lgd@ziemiagotyku.com
tel.  607-772-689 

Marta Dembińska - Specjalistka ds. administracyjnych i obsługi projektów grantowych
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com
tel.  607-745-091 

Marta Kruszczyńska - Specjalistka ds. obsługi projektów
e-mail: projekty@ziemiagotyku.com
tel.  731-777-840

Weronika Mierzwińska - Specjalistka ds. animacji i obsługi projektów EFS
e-mail: animator@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie