Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo –finansowe

oraz informacja o sposobie wykorzystania środków na  wsparcie funkcjonowania LGD Ziemia Gotyku
w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Nr 00005-6933-UM022005/15 zawartej w dniu 19 maja 2016 roku

Lp. Zakres rzeczowy Limit finansowy

Sposób wykorzystania

 

1. Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 120 000,00 PLN Przygotowanie i realizacja projektów współpracy
2. Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 1 750 000,00 PLN Realizacja zadań zaplanowanych w planie komunikacji i planie szkoleń
3. Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) 300 000,00 PLN Realizacja zadań zaplanowanych w planie komunikacji i planie szkoleń

 

2016 rok

koszty bieżące  (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

102 439,53

Podróże służbowe personelu biura LGD                              1 430,96
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne                                 630,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia )                                 259,20
Bieżące koszty funkcjonowania biura                            20 132,30
Wyposażenie biura                            11 825,35
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013)
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wsparciu dla wykluczonych społecznie                                   762,60
Materiały informacyjno-promocyjne                                3 201,90
Gadżet promocyjne                                4 755,14
Strona internetowa LGD                                3 300,00
Konferencja                                3 622,27
Szkolenia/spotkania związane z naborami                                   212,14
Piknik Leader                                   700,00
Wynagrodzenie animatora                                1 619,12
 Podróże służbowe animatora                                     66,00

 

 

 

 01.01.2017-30.06.2017
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze 81 0005,31
Podróże służbowe personelu biura LGD 1 317,72
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne 916,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia ) 1 180,57
Szkolenie dla pracowników  członków Rady w zakresie ochrony danych osobowych 2214,00
Bieżące koszty funkcjonowania biura 16 003,42
Wyposażenie biura 5 271,83
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie 565,80
Materiały informacyjno-promocyjne 528,90
Gadżet promocyjne 9 442,88
Warsztat tematyczny 614,20
Szkolenia/spotkania związane z naborami 235,45
Wynagrodzenie animatora 11 702,33
RAZEM 130 998,41

 

 

 

1.07.2017-31.12.2017

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

87 201,04

Podróże służbowe personelu biura LGD

1 123,34

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

300,00

Aplikacja Omikron, Szkolenie z użytkowania aplikacji

2 968,00

Bieżące koszty funkcjonowania biura

14 433,18

Wyposażenie biura

500,00

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

565,80

Materiały informacyjno-promocyjne/dodruk ulotek

602,70

Gadżet promocyjne

607,62

Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczymi

2200,00

Szkolenia/spotkania związane z naborami

357,97

Wynagrodzenie animatora

12 292,02

RAZEM

123 151,67

 

 

 

 1.01.2018-30.06.2018
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze 87 660,00
Podróże służbowe personelu biura LGD 966,28
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne 0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia ) 1 118,72
Bieżące koszty funkcjonowania biura 13 373,70
Warsztat refleksyjny 200,00
Wyposażenie biura 0,00
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie 537,51
Materiały informacyjno-promocyjne/dodruk ulotek 0,00
Gadżet promocyjne 0,00
Warsztat tematyczny dot. wykluczenia społęcznego 1660,00
Szkolenia/spotkania związane z naborami 303,22
Wynagrodzenie animatora 16 620,24
RAZEM 122 439,67

 

1.07.2018-31.12.2018 
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)
Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze 90 683,93
Podróże służbowe personelu biura LGD 1 231,34
Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne 0,00
Rada LGD ( dieta, szkolenia ) 1193,14
Bieżące koszty funkcjonowania biura 13119,79
Wyposażenie biura 1540,77
Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013
Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie 615,00
Materiały informacyjno-promocyjne/dodruk ulotek 1045,50
Gadżet promocyjne 1562,1
Forum współpracy 3 600,42
Szkolenia/spotkania związane z naborami 260,00
Filmik promocyjny 3300,00
Zakup nagród do konkursu 1871,97
Wynagrodzenie animatora 4564,31
RAZEM 124 587,77

 

1.01.2019-30.06.2019

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

91 368,42

Podróże służbowe personelu biura LGD

1 195,23

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

1250,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

429,60

Bieżące koszty funkcjonowania biura

13 575,72

Wyposażenie biura

1346,50

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

626,90

Szkolenia/spotkania związane z naborami

107,88

Wynagrodzenie animatora

16 838,31

RAZEM

126 738,56

 

1.07.2019-31.12.2019

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

95569,70

Podróże służbowe personelu biura LGD

1277,78

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

670,40

Bieżące koszty funkcjonowania biura

20 138,11

Wyposażenie biura

1 281,60

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

344,78

Gadżety i materiały promocyjne

3 833,91

Forum Współpracy

4 852,05

Konkursy

1 031,40

Szkolenia/spotkania związane z naborami

240,39

Wynagrodzenie animatora

24 576,81

RAZEM

153 816,93

 

1.01.2020-30.06.2020

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

93495,05

Podróże służbowe personelu biura LGD

523,38

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

1 650,00

Bieżące koszty funkcjonowania biura

13 299,01

Wyposażenie biura

3 064,00

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

344,40

Szkolenia/spotkania związane z naborami

53,10

Wynagrodzenie animatora

23 267,05

RAZEM

135 625,99

 

1.07.2020-31.12.2020

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

98 952,40

Podróże służbowe personelu biura LGD

     368,98

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

         0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

     450,00

Bieżące koszty funkcjonowania biura

 16 061,60

Wyposażenie biura

   8 333,10

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

      344,40

Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy,   

materiały promocyjne, publikacje

   8 222,47

Wynagrodzenie animatora

16 674,33

RAZEM

149 307,28

 

 

1.01.2021-31.12.2021

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

230 369,35

Podróże służbowe personelu biura LGD

     974,47

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

         0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

     750,00

Bieżące koszty funkcjonowania biura

 26 488,11

Wyposażenie biura

   5 553,00

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013)

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

      688,80

Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy,   

materiały promocyjne, publikacje

 18 199,50

RAZEM

283 023,23

1.01.2022-30.06.2022

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

104 675,61

Podróże służbowe personelu biura LGD

     1404,27

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

           0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

    1 585,84

Bieżące koszty funkcjonowania biura

  20 480,61

Wyposażenie biura

  24 543,00

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

      344,40

Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy,           

materiały promocyjne, publikacje

       773,72

1.07.2022-31.12.2022

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

Wynagrodzenia pracowników Biura LGD oraz inne koszty pracownicze

134 635,10

Podróże służbowe personelu biura LGD

     1292,40

Udział w odpłatnych szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

           0,00

Rada LGD ( dieta, szkolenia )

           0,00

Bieżące koszty funkcjonowania biura

  28 397,66

Wyposażenie biura 

       614,45

Aktywizacja (art.35 ust. 1 lit. E rozporządzenia nr 1303/2013

Artykuły promocyjne w prasie o naborach wniosków oraz  o wparciu dla wykluczonych społecznie

           0,00

Forum Współpracy

     4126,00

Wizyta studyjna     

  13 539,00

Szkolenia/spotkania związane z naborami, konkursy, 

materiały promocyjne, publikacje , warsztaty                                                                                                        

     9002,00    

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie