Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Projekt Grantowy PROW

28.06.2022

Zarząd LGD Ziemia Gotyku w dniu 23.06.2022 przekazał 9 grantów o łącznej wartości 103 794,00 zł dla organizacji lokalnych i podmiotów kultury w ramach projektu grantowego pn. "Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Granty otrzymały:

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży - "KULTurOWE PLAŻOWANIE" - 14700,00 zł

W ramach zadania zostaną zorganizowane 3 eventy promujące dziedzictwo kulturowe  i walory historyczne miasta Chełmża. Każde z trzech wydarzeń zostanie przeprowadzone w innym terminie i na różnych plażach. Podczas eventów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przygotowanych atrakcji takich jak: rodzinne gry i zabawy, prezentacje grupy rekonstrukcyjnej, odkrywanie skarbów historii pod namiotem archeologicznym, qiuz wiedzy o ekologii. Poza eventami Grantobiorca nawiązując do dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta zaplanował spacery śladami historii z lokalnym historykiem, zostanie również zorganizowana mobilna wystawa postaci związanych z miastem Chełmża. Organizator również zaplanował spacer po mieście po zmroku, uczestnicy otrzymają pochodnie, który zakończy się przy Bulwarze 1000-lecia, przy ognisku na uczestników będzie czekała kolejna atrakcja – występ tancerzy z ogniem

Stowarzyszenie Budowy Kopca "Ziemia Polaków" - "Łączy nas historia i muzyka" - 14 000,00 zł

Grant ” obejmuje organizację pięciu wydarzeń słowno- muzycznych o charakterze patriotycznym, na terenie obszaru LGD Ziemia Gotyku. W każdej z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża i Papowo Biskupie oraz w mieście Chełmża odbędzie się jeden koncert. Repertuar muzyczny składać będzie się z 10 pieśni ludowych i patriotycznych. Wykona go zespół pochodzący z obszarów LGD, w celu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Recital muzyczny ‘przeplatany’ będzie informacjami historycznymi dotyczącymi Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża - "Legendy zaklęte w rzeźbach"- 10 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zorganizowane kilkudniowe pokazy rzeźbienia wielkogabarytowych rzeźb w lipcu 2022 rok. Realizacja zadania: kilkudniowy pokaz rzeźbienia, warsztaty rzeźbiarskie, podsumowanie odbędą się w Zelgnie w plenerze przy miejscowej Pastorówce i bibliotece na terenie rekreacyjnym przy amfiteatrze. Zadanie będzie realizowane w ciągu 6 dni. W ostatnim dniu odbędzie się pokaz rzeźbienia dla publiczności małych rzeźb w ciągu 1 godziny tzw. speed carving, warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży oraz podsumowanie i zakończenie inicjatywy.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice - "Historia na dwóch kółkach" - 10 000,00 zł

W ramach zadania przewidziana jest we wrześniu 2022 r. organizacja jednodniowego, kilkugodzinnego rajdu rowerowego połączonego ze zwiedzaniem najciekawszych zabytków i miejsc historycznych znajdujących się na terenie Gminie Łysomice. Rajd zostanie poprowadzony istniejącymi ścieżkami rowerowymi. Szczegółowa trasa rajdu oraz wybór miejsc na przystanki przy obiektach historycznych zostanie opracowana przez prelegenta i skonsultowana z organizatorem. Trasa rajdu wyniesie około 30 km. Do przygotowania trasy rajdu zostanie wykorzystana interaktywna mapa Gminy Łysomice, a uczestnicy będą poruszali się z wcześniej wytyczoną i przygotowaną trasą w google (do odczytu w smatfonach) i będą mogli zaznaczać miejsce zaplanowanych postojów przy obiektach historycznych. Trasa rajdu zostanie tak przygotowana, aby uczestnikom zostały zaprezentowane walory lokalnego dziedzictwa historycznego oraz turystycznego objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II - "Zamkowy Festyn Historyczny pn. Nasze Zamczysko" - 13 500,00 zł

W ramach zadania zostanie zorganizowany Zamkowy Festyn Historyczny pn. NASZE ZAMCZYSKO promujący walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie Gminy Łubianka ze szczególnym uwzględnieniem pokrzyżackiej warowni w Zamku Bierzgłowskim.  Celem zadania jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zamkowy Festyn Historyczny odbędzie się na terenie średniowiecznego zamku krzyżackiego w Zamku Bierzgłowskim 3 lipca 2022 roku, w godzinach od 11.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 (od godziny 13.00 do 14.00 będzie przerwa "obiadowa"). Zrealizowanych zostanie  szereg przedsięwzięć, w których udział weźmie zgromadzona publiczność, będą to:  pokazy grup rekonstrukcyjnych, animacje, turniej łuczniczy, szkoła fechtunku, werbunek do artylerii. Dla przybyłych gości zostaną przygotowane konkursy i zabawy nawiązujące tematycznie do wydarzeń z historii pokrzyżackiego zamku i gminy Łubianka. Podczas trwania festynu odbędą się również spacery z przewodnikiem, który zapozna uczestników z historią miejsca.

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim - "Festyn ginących zawodów w gminie Papowo Biskupie" - 9 000,00 zł

Tłem do realizacji projektu "Festyn ginących zawodów w gminie Papowo Biskupie" będą ruiny krzyżackiej budowli z czasów średniowiecznych, jednego z cenniejszych zabytków, który znajdują się w Papowie Biskupim. Podczas jednodniowej imprezy wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii zamku krzyżackiego, ponieważ lokalny historyk przybliży zebranym historię obiektu i roztoczy opowieść o życiu wiejskim w dawnych czasach. Podczas festynu odbędą się pokazy garncarstwa, wikliniarstwa, warsztaty prząśniczki oraz zielarstwa, prezentacja historii zamku, wystawa prac konkursowych, pokaz strojów rycerskich wykonanych przez dzieci, poczęstunek staropolskim jadłem przy ruinach zamku krzyżackiego. W trakcie imprezy wykonywane będą ludowe utwory i zaprezentuje się zespół Malwa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim

Stowarzyszenie Budowy Kopca "Ziemia Polaków" - "EKOKUCHNIA - zdrowie z polską tradycją" - 8 694,00 zł

W ramach zadania przewiduje się organizację 4 warsztatów kulinarnych po 6 godzin dla grupy 15- osobowej. Łącznie 24 godziny warsztatów oraz konferencji (4 godz.). Warsztaty uwzględnią przygotowanie potraw opartych na zdrowych i tradycyjnych produktach i recepturach: warzywa z ogródka, przydomowe zioła, owoce, nabiał, drób, kasze itp. z ograniczeniem tłuszczów, cukrów, polepszaczy i konserwantów  ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę klimatu wykorzystując kuchnię roślinną. W maju zostanie ogłoszony konkurs- regulamin konkursu kulinarnego dla uczestników warsztatów pt. Zdrowie na talerzu. Cele konkursu: - promowanie stylu zdrowego odżywiania opartego przede wszystkim na produktach ekologicznych, roślinnych - rozwijanie i promowanie postawy ZERO WASTE. Na koniec zadania zostanie zorganizowana konferencja. . Tematyka wykładu będzie obejmowała: zasady zdrowego odżywiania opartego na prostej kuchni przy użyciu warzyw i owoców oraz ziół ogródkowych  z uwzględnieniem piramidy żywieniowej.

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży - "DZIAŁAMY ekoLOGICZNIE" - 15 000,00 zł

Grantbiorca zaplanował cykl spotkań edukacyjnych, konkurs oraz kampanię społeczną dotyczącą ochrony środowiska i promocji zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Chełmży. Szczególna uwaga zostanie skierowana na aspekty środowiskowe związane z jeziorem chełmżyńskim. W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbędą się dwa spotkania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży z lokalnych szkół oraz jedno wydarzenie otwarte dla mieszkańców miasta i okolic. Każde z wydarzeń potrwa 2 godziny. Zaproszonym edukatorem będzie znawca regionalnego środowiska naturalnego, a zarazem popularny autor wideoblogów. Podsumowaniem spotkań edukacyjnych w ChOK-u będzie ogłoszenie konkursu na najciekawszy film zachęcający do dbania o lokalne środowisko naturalne. W ramach kampanii społecznej zaplanowano również nagranie 3 filmów krótkometrażowych skupiających uwagę na środowisku naturalnym Chełmży oraz na zachowaniach proekologicznych.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice - "Eko-spotkania zielarskie" - 8 900,00 zł

W ramach planowanego zadania w miesiącach październik - listopad 2022r.  zostanie zorganizowanych 5 spotkań w bibliotekach lub świetlicach w miejscowościach Gminy Łysomice (W każdym spotkaniu będzie uczestniczyło 10 kobiet. W trakcie 3-godzinnych spotkań uczestniczki zapoznają się z podstawami zbioru i przetwarzania ziół oraz wykonywania z nich półproduktów do dalszego wykorzystania w kosmetykach. Program spotkań zakłada, że uczestniczki zdobędą umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z podstaw zielarstwa i kosmetyki naturalnej, m.in. zostanie omówiona tematyka rozpoznawania lokalnych/rodzimych ziół.

umowa - POBIERZ 

 

 

 

 

07.04.2021

1. PROJKT GRANTOWY "PROMOCJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO OBSZARU ZIEMI GOTYKU"

Projekt grantowy pn. „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji było wypromowanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku poprzez lokalne inicjatywy i materiały promocyjno-informacyjne.

Realizacja zadań przez Grantobiorców pozwoliła na uzyskanie wszystkich planowanych w ramach naboru wskaźników produktu i rezultatu:
1. Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne –  3 szt.
2. Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych – 13 szt.
3. Liczba osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne – min. 588 osób
4. Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - min. 4000 osób

Wartośc uzyskanego dofinansowania wynosi: 119 874,00, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)

Kwota grantu planowanego

do realizacji przez JSFP

(w zł)

1 2 3 4 5
         
ZADANIE NR 1 Film historyczny na 100 lecie niepodległości 17 391,00 17 391,00 0,00
ZADANIE NR 2 Organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży pt. Chełmża – jezioro możliwości 13 890,61 13 890,00 13 890,00
ZADANIE NR 3 Gmina Łubianka w obiektywie 6 571,45 6 571,00 6 571,00
ZADANIE NR 4 Łubianka – nasza mała ojczyzna 15 000,00 15 000,00 0,00
ZADANIE NR 5 Papowo Biskupie i okolica – lokalne dziedzictwo  8 000,00 8 000,00 0,00
ZADANIE NR 6 Przewodnik turystyczny – Gmina Chełmża 17 000,00 17 000,00 0,00
ZADANIE NR 7 WYKONANIE MAPY INTERAKTYWNEJ  17 022,00 17 022,00 0,00
ZADANIE NR 8 Lokalny wędrowiec 25 000,00 25 000,00 0,00
RAZEM: 119 875,03 119 874,00 20 461,00

Okres realizacji projektu grantowego: 14.07.2020 - 30.04.2021 

Nr umowy o dofinansowanie: 00887-6935-UM-0220002/20 - pobierz

Aneks nr 2  - pobierz 

Aneks nr 3 - pobierz

Zadanie nr 1

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice 
Nazwa zadania:  Film historyczny na 100 lecie niepodległości
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 9/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 17 391,00

Realizacja zadania: 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice zrealizowało ok. 20-minutowy filmu, w którym kombatanci z terenu gminy Łysomice odpowiadają m.in. na dociekliwe pytania zadawane przez młodzież, wracając wspomnieniami do rodzinnych historii, związanych z tematem odzyskania niepodległości, a także z II wojną światową. W filmie zostały też przedstawione miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Łysomice. Premiera filmu odbyła się 30.12.2020 r. . Każdy może zobaczyc filmik na stronie:https://www.lysomice.pl/388,film-historyczny-pamiec-na-100-lecie-niepodleglosci?tresc=1619  

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne - 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne - 2 000 osób 

 

Zadanie nr 2

Nazwa Grantobiorcy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Nazwa zadania:  Organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży pt. Chełmża – jezioro możliwości
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 3/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 13 890,00

Realizacja zadania: 
W dniu 14 sierpnia 2020 r, został zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży piknik pt. "Chełmża - jezioro możliwości" - nawiązując do atrakcyjnej lokalizacji miasta położonego nad jeziorem chełmżyńskim oraz bogatej historii Chełmży. W ramach zadania została zorganizowana gra miejska dla dzieci i młodzieży. Podczas zabawy uczestnicy odwiedzali miejsca zaznaczone na historycznej mapie Chełmży i wykonywali określone zadania. na Atrakcją imprezy było zwiedzanie najważniejszych turystycznie miejsc miasta z przewodnikiem.  Na zakończenie odbył się piknik nad jeziorem z wieloma atrakcjami i konkursami oraz koncert Gosi Andrzejewicz. Podczas wydarzenia promującego atrakcje turystyczne Chełmży została zaprezentowana oficjalna maskotka miasta "Łozuś, sfinansowana ze środków projektu.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne - 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne - .500 osób 

ZDJĘCIA:

  

 

Zadanie nr 3

Nazwa Grantobiorcy: Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
Nazwa zadania:  Gmina Łubianka w obiektywie
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 7/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 6 571,00

Realizacja zadania: 

W ramach zadania zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne (20 godz.), które składały się z dwóch bloków: podstawy wykonania fotografii cyfrowej (zajęcia teoretyczne w siedzibie BCK w Łubiance); część II praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej, zajęcia w plenerze, polegające na fotografowaniu miejsc, zabytków, przyrody, dziedzictwa gminy Łubianka. Najciekawsze fotografie zostały przekazane do wydruku i utworzyły stałą ekspozycję w sali wystawienniczej BCK w Łubiance.

https://www.facebook.com/bckwlubiance/photos/pcb.1490423931142981/1490416667810374

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne - 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne - 60 osób 

ZDJĘCIA:

 

        

Zadanie nr 4

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II
Nazwa zadania:  Łubianka – nasza mała ojczyzna
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 6/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 15 000,00

Realizacja zadania: 

Folder, który został opracowany zawiera informacje i ciekawostki na temat zabytków znajdujących się na terenie gminy Łubianka, folder został wzbogacony również o wspomnienia mieszkańców oraz zdjęcia archiwalne pokazujące dawny wygląd miejscowości. W przygotowanie publikacji zostali włączeni mieszkańcy gminy Łubianka poprzez udział akcji zbierania „śladów przeszłości” w postaci zdjęć (aktualnych i archiwalnych), wspomnień, ciekawych dokumentów, tradycji związanych domem, polem, pracą w gospodarstwie itp

 pobierz PDF 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych - 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - 3000 osób 

ZDJĘCIA:

    

 

Zadanie nr 5

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie 
Nazwa zadania: Papowo Biskupie i okolica – lokalne dziedzictwo 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 1/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 7 999,97

Realizacja zadania: 

Publikacja  przedstawia najważniejsze walory dziedzictwa przyrodniczego i historycznego gminy Papowo Biskupie, opisane są zabytki gminy, okolica, zespoły pałacowo-parkowe, pomniki przyrody. Zostały również wydane gadżety promocyjne ( kubek, zakładki magnetyczne, notatnik z magnesem, torba papierowa), które przedstawiają najważniejsze zabytki gminy, będą dostępne w siedzibie Stowarzyszenia oraz rozdawane na lokalnych festynach, imprezach 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych - 5 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - 1000 osób

ZDJĘCIA:

 

Zadanie nr 6

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Budowy Kopca "Ziemia Polaków"
Nazwa zadania: Przewodnik turystyczny – Gmina Chełmża
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 5/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 17 000,00

Realizacja zadania: 

W przewodniku zostały zawarte najciekawsze atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturowe charakteryzujące obszar Gminy Chełmża.Każde z tych miejsc zostało opisane, udokumentowane fotografią lub fotografiami i oznaczone na mapie, która jest załącznikiem do każdego egzemplarza przewodnika

pobierz pdf 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych - 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - 2000 osób

ZDJĘCIA:

 

Zadanie nr 7

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice
Nazwa zadania: WYKONANIE MAPY INTERAKTYWNEJ 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 8/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 17 022,00

Realizacja zadania: 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice wykonało mapę interaktywną Gminy Łysomice z opisami ciekawych miejsc obszaru gminy Łysomice, Na mapie są zaznaczone i wypromowane w szczególności ścieżki rowerowe, zabytki oraz miejsca pamięci narodowej. Mapa ma służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale także osobom przyjezdnym w celu zidentyfikowania danego miejsca oraz rowerzystom, którzy będą chcieli rekreacyjnie spędzić czas i skorzystać z naszych ścieżek rowerowych. Mapa jest dostępna także w telefonach komórkowych. Na mapie znajdują się m.in. ważne elementy dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i inne atrakcje, które utożsamiają się z obszarem gminy Łysomice.

Źródło: https://mapa.lysomice.pl/

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych - 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - 200 osób

ZDJĘCIA:

 

 

Zadanie nr 8

Nazwa Grantobiorcy: Towarzystwo Przyjaciół Chełmży
Nazwa zadania: Lokalny wędrowiec
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 2/PROW/2020 z dnia 22.07.2020

Całkowita wartość grantu: 25 000,00

Realizacja zadania: 

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży  wydało 5 odrębnych publikacji, które razem tworzą ofertę aktywnego spędzenia czasu na terenie miasta Chełmży oraz gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża i Papowo Biskupie, proponując różne aktywności sportowe: bieganie, chodzenie sportowe, pływanie i jazdę rowerem. Każdy z przewodników jest przygotowany w formie polsko-angielskiej i prowadzi bezpieczną trasą – szlakiem pozwalającym poznać mijane miejscowości. 

Wyznaczone trasy są opisane pod względem technicznym, zmierzony jest ich czas pokonania w zależności od aktywności fizycznej początkującego lub średniozaawansowanego turysty. Podczas pokonywania każdej proponowanej trasy turysta – sportowiec będzie mógł poznać dzieje znajdujących się na niej zabytków archeologii, historii i sztuki oraz uzyskać podstawową wiedzę geograficzną i przyrodniczą. Każdy tomik wzbogacają zdjęcia współczesne i archiwalne. Uwzględniona została też baza noclegowa, możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego lub miejsca biwakowe.

Publikację do pobrania: http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/631-lokalny-wedrowiec-nowe-publikacje-opisujace-obszar-lgd

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu: Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych - 5 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - 1000 osób

ZDJĘCIA:

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku na przełomie 2021/2022 planuje ostatni nabór w ramach projektu grantowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać na  lokalne inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, a także działania edukacyjne podnoszące wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym szkoleń. Wartość grantu na realizację każdego zadania, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie może być wyższa niż 25 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. O pomoc będą mogły ubiegać się instytucję kultury oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD Ziemia Gotyku.

 
 

 

 

 

 

2. PROJEKT GRANTOWY "ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO OBSZARU ZIEMI GOTYKU, W TYM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO"

Projekt grantowy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest podniesienie poziomu kapitału społecznego mieszkańców terenu LSR poprzez organizację lokalnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, upowszechniających lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru "Ziemi Gotyku" oraz podnoszące świadomość w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

  1. wskaźniki produktu: Liczba szkoleń – 1 szt.; Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne – 5 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi w sumie 98 832,00 zł; w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
Kwota grantu planowanego do realizacji przez JSFP
(w zł)
1 2 3 4 5
ZADANIE NR 1 Organizacja festynu kulturowego w miejscowości Papowo Biskupie 22 000,00 22 000,00 0,00
ZADANIE NR 2 Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych na obszarze LSR poprzez nagranie i wydanie płyty zespołu "Polskie kwiaty" 19 640,00 19 640,00 19 640,00
ZADANIE NR 3 NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAKOŃCZENIE LATA 15660,00 15 660,00 0,00
ZADANIE NR 4 Święto Niepodległości 2018 w Chełmży 17010,00 17 010,00 0,00
ZADANIE NR 5 W świecie chełmżyńskich legend 20023,00 19 022,00 0,00
ZADANIE NR 6 Blisko środowisko 5500,00 5 500,00 0,00
RAZEM: 99 833,00 98 832,00 19 640,00

Okres realizacji projektu grantowego: 11.06.2018 - 30.04.2019 

Nr umowy o dofinansowanie: 00293-6935-UM0220002/18 - pobierz 

Realizacja poszczególnych zadań

Zadanie nr 1:
 Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Papowo Biskupie 
 Nazwa zadania:  Organizacja festynu kulturowego w miejscowości Papowo Biskupie 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku:  5/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 21 999,99 
Wnioskowana kwota grantu: 21 999,99 
Realizacja zadania: 20.08.2018 – 02.09.2018 
Opis zadania: Celem zadania było upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu kulturowego. W ramach zadania przed festynem kulturowym zostały zorganizowane 5- dniowe warsztaty kulinarne podczas, których można było nauczyć się przygotowywania potraw takich jak: bigos, ciasteczka cukrowe, pierogi, tradycyjny chleb. Festyn kulturowy odbył się 2.09.2018 r. w Papowie Biskupim podczas którego uczestnicy mieli możliwość skosztować lokalnych potraw, rozstrzygnięto konkurs wypieku chleba, wystąpił Kabaret Zachodni, który ukazał w formie satyry życie na wsi oraz przybliżył walory kulturowe i historyczne regionu.  Podczas festynu przygotowano również wspólny występ międzypokoleniowy młodzieży z zespołu muzyczno-wokalnego z GOKu i seniorów z Gminnego Klubu Seniora. Na koniec  wystąpił zespół muzyczny Piotr i Paweł. W celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców przygotowane zostało stoisko informacyjne na temat urządzeń fotowoltaicznych, zaś lokalne walory kulturowe i historyczne przybliżyła wystawa mini makiet zabytków z terenu gminy Papowo Biskupie i stoisko z ręczną biżuterią. 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

- 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

 - 1000 osób

Zdjęcia: 

    

 

  

Zadanie nr 2 

Nazwa Grantobiorcy: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 
Nazwa zadania:  Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych na obszarze LSR poprzez nagranie i wydanie płyty zespołu „Polskie Kwiaty”
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 3/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu:  16 774,00 
Wnioskowana kwota grantu: 16 774,00  
Realizacja zadania: 01.07.2018 – 31.12.2018 
Opis zadania:  W ramach zadania zespół wokalny „Polskie Kwiaty” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża wydał swoją debiutancką płytę zwierającą 10 piosenek ludowych  promujących lokalne dziedzictwo kulturowe oraz obszar LGD Ziemia Gotyku. Nagrania płyty odbyło się w profesjonalnym studio nagraniowym. W nagraniach łącznie udział wzięło 30 osób wraz z kierownikiem muzycznym, który także jest członkiem zespołu. Płyta została wydana w ilości 500 sztuk.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

- 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

- 530 osób

Zdjęcia: 

      

 

Zadanie nr 3 

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszeniem im. Św. Jana Pawła II 
Nazwa zadania: NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAKOŃCZENIE LATA 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 1/PROW/2018 z dnia 21.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 15 660,76 
Wnioskowana kwota grantu: 15 660,00 
Realizacja zadania: 01.08.2018 – 12.11.2018

Opis zadania: W ramach zadania został zorganizowany festyn pod nazwą „Niepodległościowe zakończenie lata” oraz konkurs literacko-plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka. Podczas imprezy plenerowej zostały zaprezentowane pieśni patriotyczne, wystąpiła również orkiestra dęta, która zagrała patriotyczny repertuar, z kolei grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała sceny z okresu walk o niepodległość podczas I wojny światowej.

Konkurs literacko-plastyczny został przeprowadzony w dniach 1.08.2018- 31.10.2018 r., a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 4.11.2018 r.  w Centrum Kultury w Łubiance.  Konkurs literacko polegał na opisie bohatera – patrioty pochodzącego z terenu gminy Łubianka, z kolei konkurs plastyczny polegał na wykonaniu projektu pomnika dla bohaterów niepodległościowych. Ścisłe powiązanie tematyki konkursu z „małą ojczyzną” pozwoliło uczestnikom zgłębić piękno lokalnego dziedzictwa i uświadomić konieczność pielęgnowania pamięci o przodkach i ich dokonaniach.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

1000 osób

Zdjęcia: 

 

 

 

 

Zadanie nr 4 

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Tumska 14 
Nazwa zadania: Święto Niepodległości 2018 w Chełmży 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 2/PROW/2018 z dnia 25.06.2018 
Całkowita wartość grantu:  17 010,75 
Wnioskowana kwota grantu: 17 010,00 
Realizacja zadania: 01.07.2018 – 30.11.2018

Opis zadania: Celem zadania było stworzenie oferty edukacyjno-kulturalnej, ukazanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach zadania zorganizowano wystawę pn. „Chełmżyńska droga do Niepodległości”, która opisywała dzieje Chełmży w latach 1918 – 1920 w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 r. Odbyły się również warsztaty chóralne „Pieśni naszej Ziemi”, które obejmowały naukę poprawnej postawy wokalnej oraz inne umiejętności niezbędne w poprawnej fonacji dźwięku. W dniu 11 listopada odbył się koncert „Pieśni naszej Ziemi”. Uczestnicy warsztatów wraz z profesjonalnym  chórem wykonali repertuar pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza. 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne. 

 - 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

 - 562 osób

 Zdjęcia: 

 

 

Zadanie nr 5

Nazwa Grantobiorcy: Towarzystwo Przyjaciół Chełmża
Nazwa zadania: W świecie chełmżyńskich legend 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 4/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 19 922,65 
Wnioskowana kwota grantu:  18 926,51 
Realizacja zadania: 15.09.2018 – 31.12.2018

Opis zadania:  W ramach zadania zostały zrealizowane zajęcia teatralne o tematyce legend chełmżyńskich (Legenda o błogosławionej Jucie, Legenda o bracie Andrzeju i Kosie, Legenda o glinianym garnuszku ).  W przedstawieniach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych Miasta Chełmża. Legendy zostały nagrane na płytach DVD, a na koniec odbył się pokaz filmu przedstawiający wszystkie realizację. Specjalnie do spektakli zostały uszyte kostiumy dla młodych aktorów, zaprojektowano i wykonano scenografię oraz opracowano scenariusze. 

 

 

 

Zadanie nr 6 

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Łysomickiej Młodzieży „Krok w Przód” 
Nazwa zadania: Blisko środowisko 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 6/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 5 500,00  
Wnioskowana kwota grantu:  5 500,00 
Realizacja zadania: 01.08.2018 – 15.11.2018

Opis zadania:  W ramach projektu przeprowadzono 4 prelekcje i 2 warsztaty podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Tematy prelekcji: „Eko kogut, eko kurka” czyli sposoby oszczędzania energii, wody i pieniędzy w gospodarstwie domowym ( 1,5 h) „Ciepłe gniazdko, czyli jak ocieplić dom by nie tracić energii ( 1,5 h ) „O co chodzi z tym eternitem” (1,5 h) „Eko firma, po co mi to. Jak wdrożyć eko rozwiązania” (1,5 ha). Tematy warsztatów: Warsztaty „Ekoreklamówki – przereklamowane? Jedna milion” – przedstawienie technik wykonania eketoreb( 3 ha), Warsztaty „Eko kuchnia” – eko odżywanie, jak rozpoznać czy zakupiony towar jest ekologiczny, sposoby odkwaszania organizmu, zdrowy fast-food, zdrowy deser w praktyce ( 3 h) Na koniec zadania odbył się festyn podsumowujący projekt. Festyn został zorganizowany w formie rajdu rowerowego zakończony ogniskiem oraz animacjami dla najmłodszych uczestników. Dzięki projektowi poprawiła się świadomość dotycząca potrzeb dbałości o środowisko

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń

 - 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb uczestników działań edukacyjnych podnoszących wiedze, w tym szkoleń, w tym dla grup defaworyzowanych

 - 40 osób

Liczba osób uczestniczących w festynie podsumowującym projekt

 - 120 osób

Zdjęcia: 

 

Czytany 7261 razy
Więcej w tej kategorii: « Prezentacje ze szkoleń

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie