Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Inne dokumenty

 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 23.12.2015

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 29.09.2016

Opisy stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 16.05.2018

Opis stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 04.12.2018

Opis stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 29.10.2020

 umowa o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji"

aneks nr 1 do umowy o o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji" 

aneks nr 2 do umowy o o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji" 

aneks nr 3 do umowy o o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji" 

aneks nr 4 do umowy o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji"

aneks nr 5 o umowy o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji"

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie