Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 12 czerwiec 2023 15:11

Konkurs „Młodzi z inicjatywą”

pasek EFS

 

 

REGULAMIN Konkursu „Młodzi z inicjatywą”

w ramach AKADEMII MŁODEGO LIDERA ZIEMI GOTYKU

Konkurs „Młodzi z inicjatywą” – wsparcie młodzieży w zakresie organizacji lokalnej inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub sportowym.

Forma realizacji: zebrana grupa młodzieżowa będzie miała za zadanie wypracować pomysł na działanie edukacyjne, kulturalne czy sportowe, zrealizować i rozliczyć projekt zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie.

W ramach konkursu "Młodzi z inicjatywą" zostanie zrealizowanych 8 inicjatyw (1-2 inicjatywy na grupę młodzieży zorganizowaną w danej gminie). Planowana inicjatywa powinna mieć charakter edukacyjny lub kulturalny a jej celem jest aktywizacja i integracja młodzieży z obszaru gmin Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie.

Termin realizacji inicjatywy: od lipca do października 2023 roku

Budżet: maks. 2000,00 zł na jedną inicjatywę

Wykonaj kilka kroków by uzyskać dofinansowanie:

Krok pierwszy: wśród członków Akademii Młodego Lidera Ziemi Gotyku stwórz zespół minimum 3 osób, który wspólnie wypracuje pomysł na wspólne działanie edukacyjne lub kulturalne dla swojej grupy np. warsztaty muzyczne, wokalne, taneczne, graficzne, ekologiczne, koncert, przedstawienie, pokaz.

Krok drugi: wypełnijcie formularz zgłoszeniowy z opisanym pomysłem i złóżcie prześlijcie do LGD Ziemia Gotyku mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com do dnia 30 czerwca 2023r.lub złóżcie bezpośrednio do Biura LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2C w Łysomicach.

Krok trzeci: poczekajcie na kontakt ze strony LGD, sprawdzimy Wasz pomysł pod względem możliwości finansowania, ewentualnie skontaktujemy się z liderem grupy, aby dopracować szczegóły.

Krok czwarty: Wspólnie z LGD zrealizujcie pomysł i zaprezentujcie efekty w formie pokazu na żywo w lokalnej społeczności lub poprzez prezentację zdjęciową / filmową.

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

Mariola Epa-Pikuła

e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

tel.  607-772-689 

Marta Kruszczyńska

e-mail: projekty@ziemiagotyku.com

tel. 731-777-840

 

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytany 469 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie