Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 03 listopad 2023 13:42

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SPOTYKALNIE ZIEMI GOTYKU

Napisane przez
Nasz projekt Spotykalnie Ziemi Gotyku dobiega końca. Wczoraj na Zamku Bierzgłowskim spotkaliśmy się z uczestnikami projektu i zaproszonymi gośćmi, aby podsumować projekt. ??
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który udzielił nam dofinansowania projektu ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 – Michał Heller Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Kamila Kołoszko Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFS+ oraz Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału RLKS.
Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele samorządu lokalnego: Z-ca Burmistrza Miasta Chełmża Marek Kuffel, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Wójt Gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński.
Po części oficjalnej i podsumowaniu projektu zostało zorganizowane nasze ostatnie wydarzenie integracyjne – koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Rafała „Zwierzaka” Zielińskiego. Atmosfera wspaniała! Dziękujemy że w spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy uczestnicy naszych Spotykalni.
Projekt „Spotykalnie Ziemi Gotyku” był realizowany na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża od kwietnia do października 2023 roku. Udział w projekcie wzięło w sumie 200 osób. Wśród uczestników było 44 osób w wieku 13-20 lat którzy należeli do Akademii Młodego Lidera.
W spotykalniach organizowane były m.in. zajęcia z animatorem (120 godz.) warsztaty rękodzielnicze (100 godz.) prozdrowotne np. warsztaty zielarskie, kulinarne, zdrowy kręgosłup (150 godz.), warsztaty artystyczno-edukacyjne (100 godz..) Zostało zakupione wyposażenie do miejsc spotkań i AML. Zostało zorganizowanych 8 wydarzeń otwartych dla wszystkich mieszkańców.
???Bardzo dziękujemy wszystkim za piękny wspólny czas. Mamy nadzieję, że spotykalnie dalej będą działać także po zakończeniu projektu.
Projekt pn. „Spotykalnie Ziemi Gotyku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
 
GALERIA - TUTAJ 
Czytany 184 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie