Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 22 marzec 2022 12:10

Spotkania informacyjne dot. naborów na podejmowanie działalności gospodarczej

W dniach 21.03.2022 r.  Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przeprowadziła spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. „Tu żyję i tu pracuję – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku”.

W ramach naboru mieszkańcy obszaru Ziemi Gotyku mogą ubiegać się o premie w wysokości 62850 na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w dniach  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 754379,84 zł

Spotkanie miało miejsce w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży. Pracownicy LGD przedstawili zasady naborów i oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz warunki uzyskania wsparcia i kryteria wyboru operacji. Na spotkaniu omówiono także wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym biznesplan.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny udział w spotkaniu oraz zapraszamy na doradztwo do biura LGD w Łysomicach, ul. Sadowa 2c.

Jednocześnie pozostałych mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji dot. naboru zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 28.03.2022 r. w Łysomicach. Start godz 14.30.

Do pobrania:

prezentacja - podejmowanie dział. gosp.

wniosek o przyznanie pomocy z komentarzem

biznesplan z komentarzem

Czytany 240 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie