Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 27 lipiec 2022 13:51

Wypełnij ankietę! Badanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeb i zasobów obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

Zachęcamy do wypełnienia ankiety! 

Badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych służących poznaniu lokalnych problemów, potrzeb, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” (LSR) – Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie. Uzyskane informacje będą podstawą do sporządzenia diagnozy społecznej obszaru i analizy SWOT, jako punktu wyjścia do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie