Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 19 październik 2022 10:34

Podsumowanie konkursu "Rękodzielnicze perełki Ziemi Gotyku"

W dniu 17.10.2022 r  LGD Ziemia Gotyku podsumowała konkurs "Rękodzielniecze perełki Ziemi Gotyku", który polegał na samodzielnym wykonaniu pracy rękodzielniczej prezentującej elementy lokalnych zasobów przyrodniczych lub kulturowych lub historycznych  (materialne i niematerialne) obszaru LGD Ziemi Gotyku, tj. Miasto Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice 

W konkursie wzięło udział 31 uczestników, którzy dostarczyli prace rękodzielnicze wraz formularzem zgłoszeniowym.

komisja konkursowa w pięcioosobowym  składzie: Mariola Epa-Pikuła, Agata Surowiec, Paulina Opałka, Justyna Błaszczyk, Agnieszka Nowińska dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców w każdej kategorii:

Kategoria wiekowa 10-13 lat

I miejsce - Marika Pilzak

II miejsce - Weronika Zielińska

III miejsce - Marcel Grześkiewicz

III miejsce - Blanka Zielińska 

 

Kategoria wiekowa 14-17 lat

I miejsce - Julia Kurzeja 

II miejsce - Natalia Zielińska 

 

Kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia

I miejsce - Hieronim Lewandowski

II miejsce - Krystyna Chmarzyńska 

III miejsce - Danuta Zdrojewska 

Po podsumownaiu zostały zorganizowane warsztaty z robienia makramy oraz malowania na szkle  dla wszystkich uczestników konkursu ( GALERIA) 

Dzięujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz gratulujemy zwycięzcom 

 

 

 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie